top of page

Toepassingen

Learning.png
Leer- & taalstoornissen

De Tomatis®-methode bevordert met behulp van luistertherapie neurale plasticiteit van de gebieden in de hersenen die geluiden decoderen en analyseren, evenals die van motorische vaardigheden, balans en coördinatie. Deze methode kan kinderen en volwassenen helpen coping strategieën te ontwikkelen om met leer- en taalstoornissen om te gaan.

Autism.png
Autistische stoornissen

De zenuwverbindingen die het oor met de hersenen verbinden, bevatten specifieke neuronen die "spiegelneuronen" worden genoemd. Deze spiegelneuronen spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeleing van sociale vaardigheden. Dit is het geheel van processen dat ons in staat stelt intenties en ideeën aan een persoon toe te schrijven en met name zijn of haar emotionele toestand te begrijpen. Door op deze neurale circuits in te werken, met behulp van luistertherapie verbetert de Tomatis®-methode de kwaliteit van interpersoonlijke vaardigheden.

Focus.png
Aandachtsproblemen

De Tomatis®-methode is gebaseerd op het principe van het overbrengen van contrasten in muziek die is ontworpen om de hersenen constant te verrassen. Dit houdt de hersenen met behulp van luistertherapie gestimuleerd. Het doel is om de hersenen te helpen automatische mechanismen te ontwikkelen om veranderingen te detecteren, wat de aandacht versterkt.

Balance.png
Motorische stoornissen

Door zijn directe interactie met de vestibulaire zenuw (evenwichtsorgaan) heeft de Tomatis®-methode een effect op de regulatie van de spierspanning en dus op de verticaliteits-, maar ook op lateraliteitsstoornissen. Bovendien speelt het vestibulaire systeem, samen met verschillende andere delen van de hersenen, een belangrijke rol in de mechanismen van coördinatie en ritme. Hierdoor kan de Tomatis®-Methode met behulp van luistertherapie een positieve impact hebben op ritme en coördinatie.

Emotion.png
Affectieve & emotionele stoornissen

De hersenen hebben de neiging zichzelf op natuurlijke wijze te beschermen, vooral wanneer de externe omgeving als bedreigend wordt ervaren of na het beleven van een emotionele schok. Deze hersenreactie werkt als een filter dat de overdracht en analyse van informatie van onze zintuigen beïnvloedt. Door zijn indirecte werking op het limbisch systeem en de prefrontale cortex draagt de Tomatis®-methode met behulp van luistertherapie bij aan de regulering van emotionele stoornissen zoals depressie en angst.

Stress.png
Stress management

Geluid dat rijk is aan hoge harmonische tonen stimuleert een enorm netwerk van zenuwen, de zogenaamde reticulaire formatie. De reticulaire formatie regelt het algehele niveau van hersenactiviteit. Door de overdracht van hoge tonen te benadrukken die zowel een stimulerend effect hebben op de hersenen als een ontspannend effect op het lichaam, heeft de Tomatis®-methode met behulp van luistertherapie een positief effect op de regulatie van stress.

Music.png
Verbetering van stem en muzikaliteit

Het fundamentele principe van de Tomatis®-methode is dat elke invloed op de mechanismen van ontvangst en analyse van een akoestische boodschap van invloed zal zijn op de manier waarop deze boodschap wordt gereproduceerd, hetzij uitgesproken, gezongen of uitgezonden door een muziekinstrument.

Pregnancy.png
Voorbereiding op de bevalling

De stem van de moeder heeft twee functies: psycho-affectief en taalkundig.
De stem van de moeder wordt door de foetus waargenomen en vormt een soort primaire emotionele akoestische materie die de basis vormt voor de ontwikkeling van een kind. Het is daarom belangrijk dat een kind de stem als prettig ervaart. Door in te spelen op stressregulatie en botgeleiding, is de Tomatis®-methode waardevol voor moeders tijdens hun zwangerschap.

Languages.png
Taalvaardigheid

Het doel van de Tomatis®-methode is om iedereen die een vreemde taal wil leren de mogelijkheid te geven om zijn ritmen en geluiden echt toe te passen. De Tomatis®-methode helpt het oor om zich efficiënt aan te passen aan deze ritmes en geluiden, zodat het ze kan analyseren en reproduceren. Dit bevrijdt daarom een persoon van de intonatiepatronen en het geluid van zijn moedertaal. Dit bevordert een betere verwerking van intonatie, lettergreepgrenzen en ook de mogelijkheid om lettergrepen te segmenteren in individuele spraakgeluiden (fonemen)

Link.png
Meer informatie

Klik HIER voor meer informatie over de toepassingen en voordelen van de Tomatis®-methode op Tomatis.com (Engels).

bottom of page